لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۴/۲۴

پروژه هاي زيست محيطي انجام شده در ذوب آهن اصفهان

پروژه سه گانه زيست محيطي بخش آگلومراسيون

 

تاريخ شروع :سال87

تاريخ پايان:سال 90

  • bag filter) با ظرفيت هاي :

27000 متر مكعب درساعت براي مسيرآگلومره برگشتي

36000 مترمكعب براي ساختمان كوا رتزيت
50000 مترمكعب درساعت براي كاميون ريز
141000 مترمكعب برساعت براي ساختمان πc8,9
هزينه پروژه :17 ميليارد ريال
تناژ كل تجهيزات:230 تن
 حجم خاكبرداري :1900  مترمكعب
حجم بتن ريزي :1500 مترمكعب

استاندارد خروجي : كمتر از 50 ميلي گرم بر نرمال متر مكعب

استاندارد زيست محيطي مربوطه: 250 ميلي گرم برنرمال متر مكعب

به منظور كاهش وكنترل آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از فرآيند هاي  بخش آگلومراسيون در نواحي  كاميون ريز، مسير آگلومره برگشتي ، ساختمان كوارتزيت و ساختمان πc8,9 كه اين مناطق يا فاقد سيستم تصفيه آلاينده هاي زيست محيطي بوده  و يا سيستم هاي موجود آن ها به دليل راندمان پايين از اثر بخشي مناسب در حذف آلاينده هاي زيست محيطي برخوردار نبودند پروژه مذكور تعريف و اجرا گرديد و در سال 1390 با حضور رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست كشور به بهره برداري رسيد.