لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۷/۰۱/۲۶

درسال 1396 محقق شد

شکسته شدن رکورد تولید درکارگاه پخت آهک مدیریت آگلومراسیون

پس از چهار سال رکورد تولید پخت آهک کوره های پلی زیوس آگلومراسیون در سال 1396 شکسته شد. مهندس طاهری معاون تولید بخش آگلومراسیون با اعلام این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی مجموعه پرسنل شاغل در کارگاه پخت آهک آگلومراسیون در سال 1396 علاوه بر ثبت رکورد جدید تولید کوره های پلی زیوس رکورد مجموع تولید آهک پخته نیز افزایش یافت.

این تلاشگر ذوب آهن در ادامه گفت : درسال 1396 علی رغم توقف کوره های عمودی دراین کارگاه ، میزان تولید از کورههای پلی زیوس 237928 تن بوده است که ثبت رکورد جدیدی برای این کارگاه می باشد هم چنین تولید کورههای BOT این کارگاه در سال 1396 نیز مقدار 207819 تن می باشد که مجموعا در سال 1396 کارگاه پخت آهک موفق به تولید 445747 تن آهک پخته گردید. ایشان در خاتمه از مدیریت امورفنی بهره برداری و آزمایشگاه مرکزی و سایر بخش های مرتبط که با این کارگاه همکاری داشته اند تشکرنمودند.

شایان ذکراست آخرین ثبت رکورد دراین کارگاه در سال 1393 است که به میزان 183115 تن ازکوره های پلی زیوس و به مقدار 104833 تن از کورههای BOT  و به مقدار 48865 تن از کورههای عمودی ، و در مجموع مقدار 336813 تن تولید بوده است.