۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کسب رکورد تولید چدن مذاب در ذوب آهن اصفهان

بنا بر اعلام مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید، در تاريخ 23 دی ماه، مقارن با سالروز انعقاد قرارداد تأسيس ذوب آهن اصفهان، تلاشگران این شرکت موفق شدند با توليد روزانه 9657 تن چدن مذاب با كوره بلندهاي شماره 2 و 3 رکورد جدیدی را به ثبت برسانند.

شایان ذکر است، ركورد فوق بهترين ركورد روزانه توليد چدن مذاب در بخش کوره بلند بوده و از ركورد قبلي توليد با کوره بلند های 1و2و3 نیز بالاتر است.