۱۳۹۷/۰۱/۲۶

درسال 1396 محقق شد

شکسته شدن رکورد تولید درکارگاه پخت آهک مدیریت آگلومراسیون

پس از چهار سال رکورد تولید پخت آهک کوره های پلی زیوس آگلومراسیون در سال 1396 شکسته شد. مهندس طاهری معاون تولید بخش آگلومراسیون با اعلام این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی مجموعه پرسنل شاغل در کارگاه پخت آهک آگلومراسیون در سال 1396 علاوه بر ثبت رکورد جدید تولید کوره های پلی زیوس رکورد مجموع تولید آهک پخته نیز افزایش یافت.

این تلاشگر ذوب آهن در ادامه گفت : درسال 1396 علی رغم توقف کوره های عمودی دراین کارگاه ، میزان تولید از کورههای پلی زیوس 237928 تن بوده است که ثبت رکورد جدیدی برای این کارگاه می باشد هم چنین تولید کورههای BOT این کارگاه در سال 1396 نیز مقدار 207819 تن می باشد که مجموعا در سال 1396 کارگاه پخت آهک موفق به تولید 445747 تن آهک پخته گردید. ایشان در خاتمه از مدیریت امورفنی بهره برداری و آزمایشگاه مرکزی و سایر بخش های مرتبط که با این کارگاه همکاری داشته اند تشکرنمودند.

شایان ذکراست آخرین ثبت رکورد دراین کارگاه در سال 1393 است که به میزان 183115 تن ازکوره های پلی زیوس و به مقدار 104833 تن از کورههای BOT  و به مقدار 48865 تن از کورههای عمودی ، و در مجموع مقدار 336813 تن تولید بوده است.

 
موضوع
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک شما
آدرس پست الکترونیک گیرنده