۱۳۹۶/۱۲/۱۹

مهندس احمد صادقی :

نیم قرن حیات سبز ذوب آهن اصفهان بلوغ صنعت کشور را به ارمغان آورد

 مهندس صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس این شرکت گفت : خوشحالم که 50  سال از تأسيس فولاد در ايران گذشت. با راه اندازي ذوب آهن ، صنعت وارد کشور شد و در واقع نیم قرن حیات سبز ذوب آهن اصفهان بلوغ صنعت کشور را به ارمغان آورد.

این شرکت که در 23 اسفند 1346 تاسیس آن آغاز شد ، در سال 1350 اولین ذوب را در میان اشتیاق مردم به منصه ظهور رساند و تا سال 96 بیش از 72 میلیون تن محصول نهایی تولید کرد که 7 میلیون تن از این محصول به اعتبار کیفیت بی همتای آن ، صادر شده است .

ذوب آهن با این پیشینه قوی ، توانايي آن را دارد که سرآمد صنایع فولاد کشور باشد .  چرا که تجربه گرانبهایی در این شرکت وجود دارد و کارشناسان ما از ساير واحدهاي توليد فولاد توانمندترند و ما مي توانيم بناي ايجاد دانش فني فولاد بومي را پايه ريزي کنيم کما اينکه مدتي هم هست که شروع کرده ايم ولي اين کافي نيست و بايد بيشتر وعميق تر روي آن کار کرد.

ذوب آهن باید توسعه را با توان خود انجام دهد . در این راستا طرح قائم را ساختيم که اين باور در کارکنان ايجاد شود. البته ذوب آهن به آهن اسفنجي نياز داشت کما اينکه امروز هم ذوب آهن از آن استفاده مي کند و باعث اقتصادي شدن کارخانه مي شود. اخيراً هم تصميم گرفته ايم کنورتور 4 را که در برنامه داريم خودمان بسازيم. مهندسي آن را خودمان شروع کرده ايم. کارهاي طراحي آن تمام شده است و ساخت آن به زودي شروع مي شود. بعضي از تجهيزات آن طبيعي است که توان  داخلي ذوب آهن نيست مثل تجهيزات  برقي و موتورها.

من مجدداً پنجاهمين سال را به همه دوستان فولادگر کشور و ملت ايران تبريک ميگويم. براي ملت ايران روز دل نشيني بوده است. دنيا بخواهد و نخواهد، صنعتي شده ايم. ما خيلي چيزها را در کشور ميسازيم يک زماني مي گفتند اگر کشوري بتواند هواپيما بسازد، اتومبيل بسازد يک کشور صنعتي شده است . ما امروز فراتر از هواپيما و اتومبيل، رفتهايم، هواپيماي جنگي مي سازيم. طرح ملي اتومبيل داريم. در صنعت موشکي و فضايي پيشرفت کرده ايم. ماهواره به فضا مي فرستيم. اين نشان دهنده آن است که ما کشوري صنعتي شده ايم.

آغاز صنعتي شدن با تأسيس کارخانه ذوب آهن بوده است و ذوب آهن اين نقش را واقعا در کشور داشت ولي متاسفانه خود ذوب آهن بهره اي نبرد يعني ذوب آهن باعث شد که امروز کشور بتواند موشک بسازد ولي خودش نمي تواند تجهيزات خود را بسازد. اين ضعفي است که من را ناراحت ميکند.

 ذوب آهن در دوره بسيار کوتاهي ساخته شد در حالي که زير بنايي براي اجراي پروژه نداشتيم. نهادهاي مختلفي در کشور ايجاد شد. راه آهن ايجاد شد. خط لوله گاز به اصفهان کشيده شد. دوستان زيادي در مجموعه ذوب آهن زحمت کشيدند و مرارتهاي زيادي کشيدند. قدرداني و تشكر خود را از همه کساني که در مجموعه فولاد کشور فعاليت داشتند بيان مينمايم.

تمام واحدهاي خصوصي منشأ از ذوب آهن دارند. حتي کساني که سرمايه گذاري کردند، کارشناسان ذوب آهن را چه از قديميها و چه افراد موجود به عنوان مشاور خود انتخاب کردهاند و امروز که ما بيش از 17 ميليون تن توليد داريم و ظرفيت حدود 30 ميليون فولاد در کشور داريم همه نتيجه تلاشها و تخصصهاي کارکنان ذوب آهن است که از خود بروز دادهاند. ذوب آهن به همه کشور سرويس داده است. ذوب آهن به عنوان اولين واحد توليد فولاد کشور بايد سر آمد فولاد باشد. قصه هايي ناگفتني در ذوب آهن است که در دلمان باقي مانده است. انشاالله اين قصه ها و غم هايي که در حاشيه ذوب آهن است رفع شود و يک روزي ذوب آهن بتواند روي پاي خود بايستد و آن چيزي  را که از او انتظار  هست از خود بروز دهد. به ظرفيت هاي بالا برسد و براي کشور به عنوان يک واحد اقتصادي ارزشمند کماکان به فعاليت خود ادامه دهد.