۱۳۹۶/۱۱/۰۷

انجمن پیشگامان ذوب آهن اصفهان در آستانه شکل گیری

دومین نشست پیشکسوتان ذوب آهن اصفهان که از 5 دهه قبل در این شرکت پایه گذار صنعت فولاد کشور شدند ، یک شنبه اول بهمن ماه در سالن جلسات ساختمان فروش شرکت برگزارشد .

در این جلسه کلیات شکل گیری انجمن پیشگامان ذوب آهن اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیات موسس و هیات مدیره انتخاب شدند که پس از ثبت رسمی ، قابل اطلاع رسانی خواهد بود .

از جمله اهداف شکل گیری این انجمن می توان به هم اندیشی در خصوص مشکلات ، راه کارها و شرایط توسعه صنعت فولاد کشور به ویژه ذوب آهن اصفهان ، کمک به حل مشکلات بازشستگان صنعت فولاد ، افزایش تعامل پیشکسوتان این صنعت و ... اشاره نمود .