۱۳۹۶/۰۹/۱۱

مجوز IPD بیمارستان بین المللی شهید مطهری ذوب آهن صادر شد

با اقدامات به عمل آمده توسط ریيس بیمارستان شهید مطهری و به همت پرسنل این مجموعه پزشكي بعد از کسب رتبه برتر در جمع بیمارستان های استان اصفهان و دریافت ایزو 2001و 2009 ، مجوز IPD بیمارستان توسط دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت صادر گردید. از طريق این مجوز بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن از این پس می تواند به صورت بین المللی از بیماران خارجی پذیرایی نماید. بحث توریست درمانی و جذب بیماران خارجی در بیمارستان شهید مطهری با  پيگيري دكترآجداني انجام گرفت كه  با این مجوز مذكور از دیگر کشورها مي توان پذيرش بيماران را انجام داد.