ذوب آهن اصفهان به عنوان واحد نمونه استانی معرفی شد ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
تداوم تعاملات ذوب آهن اصفهان و دستگاه هاي اجريي شهرستان لنجان۱۳۹۷/۰۷/۲۸
ريل مورد نیاز قطار شهری قم از ذوب آهن اصفهان تامین می شود ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
ذوب آهن قویترین مردان خود را شناخت ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
بومی سازی تکنولوژی در کک سازی+فیلم خبری۱۳۹۷/۰۷/۲۳
مهندس امیر ایران پور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان شد۱۳۹۷/۰۷/۲۲
مهندس نعمت الله محسنی سرپرست حوزه معاونت بازرگانی شرکت شد۱۳۹۷/۰۷/۲۲
حمايتهای ذوب آهن از خانواده هاي زندانيان نشانه توجه این شرکت به مسئولیت های اجتماعی است۱۳۹۷/۰۷/۲۱
اجرای سیستم 5s د رکارگاه ریخته گری بخش فولاد سازی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
تمديد اعتبار پنج استاندارد در ذوب آهن اصفهان۱۳۹۷/۰۷/۲۱
حمل انبوه ریلی محصولات ذوب آهن اصفهان۱۳۹۷/۰۷/۲۱
تعامل و هم افزایی در راستای تحقق اهداف مشترک ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
هم افزایی ذوب آهن اصفهان و فولادشهر در راستای مسئولیت اجتماعی۱۳۹۷/۰۷/۱۵
بازدید مهندس یزدی زاده از پروژه PCI۱۳۹۷/۰۷/۱۴
توليد ريل توسط اين شركت از موفقيت هاي بزرگ اخير صنعت کشور است۱۳۹۷/۰۷/۱۱
تولید ریل UIC60 ذوب آهن گام مهمی در جهت توسعه زیر ساخت های صنعت کشور است۱۳۹۷/۰۷/۱۰
برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان برای یک میلیون و 300 هزارتن صادرات تا پایان سال جاری۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تولید تیرآهن H30 برای اولین بار در کشور توسط ذوب آهن اصفهان۱۳۹۷/۰۷/۰۷
تولید ریل UIC60 برای اولین بار در کشور۱۳۹۷/۰۶/۳۱