لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

  در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان عنوان شد : روند صعودی سود محصولات و بهبود شرایط مالی ذوب آهن اصفهان مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان  با حض...
توافق ذوب آهن با کارگروه ملي ستاد تسهیل موانع تولید به منظور ساماندهي تسهيلات مالي  شرکت ذوب آهن اصفهان جهت ساماندهی تسهیلات بانکی مصوبه ای از کارگروه ملي ستاد تسهیل موانع تولید أخذ کرده است ک...
با هدف ارتقاء راندمان توليد فولاد صورت گرفت راه اندازی مجدد واحد تولید آهن اسفنجی قائم واحد تولید آهن اسفنجی قائم  ، در مديريت آگلومراسیون با تامین گندله ،‌ ششم خردادماه مجدد راه انداز...