لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

مميزي خارجي صدور مجدد گواهينامه سيستم مديريت محيط زيست مطابق با استاندارد ISO 14001 در تاريخ هاي 3 و 4 و 5 مرداد ماه توسط تيم 4 نفره از سرمميزان مؤسسه SGS انجام شد. اين دوره مميزي صدور مجدد دوره ي سه...
محصول IPBL-200 كه يك نوع تيرآهن بال پهن سبك مي باشد به توليدات نوردي ذوب آهن اصفهان اضافه شد . مهندس سالاري مدير مهندسي نورد شركت ضمن بيان اين خبر گفت : اين تيرآهن بال پهن با نام تجاري H20  س...
دکتر سعد محمدی  مدیر عامل به اتفاق معاونان شرکت با حضور در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و دکتر سرقینی معاون امور معادن وزیر دیدار وگفتگو نمودند. در این ...